SHEHERAZADE

Sku:

Bague SHEHERAZADE Collection Diamant.